Dariusz Wasilewski, Prezes Fundacji Obowiązek Polski

Marcin Zabłudowski, historyk

Wojciech Niedzielko, działacz społeczny, student