Wsparcie należy wpłacać na konto z dopiskiem - "darowizna Dmowski".
Zbiórka jest realizowana poprzez wpłaty na konto:


mBank S. A.

74 1140 2004 0000 3102 7627 1666

Fundacja Obowiązek Polski
ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok

 

 

LICZNIK WPŁAT : 53 572, 57 zł

 

 

Dziękujemy za hojność i wrażliwość patriotyczną!:

 • 3000 zł - Przemysław P.
 • 3000 zł - Marian Sz.
 • 10 zł - Michał Piotr U.
 • 10 zł – Adam Tomasz L.
 • 100 zł - Michał M.
 • 20 zł - Marek Wacław Sz.
 • 50 zł - Dominik Piotr G.
 • 10 zł – Natalia Paulina K.
 • 20 zł – Szymon W.
 • 20 zł – Janusz Marek B.
 • 100 zł – Daniel P.
 • 100 zł – Filip C.
 • 3000 zł - Radosław P.
 • 3000 zł - Adam A.
 • 500 zł – Wojciech M.
 • 10 zł – Adam Wiktor S.
 • 50 zł – Karol G.
 • 3000 - Robert K.
 • 3000 zł - Andrzej R.
 • 100 zł - Adam Robert W.
 • 20 zł - Paweł Wojciech O.
 • 20 zł - Aneta D.
 • 3000 zł - Witold K.
 • 3000 zł Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Łyski 1a 1a 16-070 Choroszcz
 • 1000 zł - Krzysztof M.
 • 300 zł - Grzegorz, Beata, Urszula Ch.
 • 100 zł - Piotr B.
 • 100 zł - Paweł Marek S.
 • 400 zł - Tomasz W.
 • 100 zł - Andrzej J.
 • 100 zł - Bogdan R.
 • 100 zł - Wojciech T.
 • 250 zł - Jacek S.
 • 5000 zł - Zdzisław N.
 • 2000 zł - MT-METAL sp.j Miąszkiewicz M. Perkowski T.
 • 50 zł - Jan Maksymilian J.
 • 100 zł - Mirosław P.
 • 1000 zł - Jan B.
 • 100 zł - Waldemar P.
 • 50 zł - Grzegorz Ś.
 • 3000 zł - Promotech
 • 300 zł - Marcin K.
 • 100 zł - Karol P.
 • 100 zł - Michał S.
 • 300 zł - Maria W.
 • 100 zł - Jan Maksymilian J.
 • 200 zł - Adam Sz.
 • 500 zł - Tomasz L.
 • 1000 zł - Krzysztof Cz.
 • 1000 zł - Artur Z.
 • 1000 zł - Alicja i Edwin K.
 • 100 zł - Jan Maksymilian J.
 • 200 zł - Grażyna J.
 • 500 zł - Grzegorz D.
 • 1000 zł - Aleksander P.
 • 100 zł - Grzegorz Tomasz N.
 • 100 zł - Fundacja Bolesława Chrobrego
 • 100 zł - Kazimierz D.
 • 20 zł - Mateusz B.
 • 200 zł - Wojciech K.
 • 10 000 zł - Remigiusz R.
 • 100 zł - Jerzy F.
 • 100 zł - Marcin Ł.
 • 7 500 zł - Fundacja Obowiązek Polski

 

Roman Dmowski był postacią wybitną i przykładem prawego polityka. Jego ciężka praca na rzecz Polski do dziś stanowić może przykład ofiarności obywatelskiej. Tworząc podwaliny nowoczesnego narodu, był prekursorem Idei niezależnego, kreatywnego myślenia w kategoriach polskiej racji stanu. Należał do najwybitniejszych polskich pisarzy politycznych. Jako wychowawca narodu pokazał konsekwentną drogę do odzyskania niepodległości Polski, poprzez pracę organiczną, szacunek dla każdego stanu, aż po skuteczne wykorzystanie czynników militarnych i dyplomatycznych.

Stworzył samodzielną metodę myślenia w oparciu o interes narodowy, tworząc nowoczesny patriotyzm, opierający się na zasadach chrześcijańskich. Podkreślenie konieczności codziennej pracy społecznej na rzecz swojego narodu i państwa, przykładanie wagi do konstruktywnego wykształcenia, jak i wysokich zasad moralno-etycznych to jedne z wielu wskazówek jakie pozostawił Pan Roman.

Ponadto, ten główny architekt polskiej niepodległości był silnie związany z ziemią podlaską. Jego przodkowie pochodzili stąd, zaś on sam, zmarł w znajdującym się nad Narwią, majątku rodziny Lutosławskich – Drozdowie.

POMNIK JAKO DROGOWSKAZ świadomego Narodu

Godne upamiętnienie Romana Dmowskiego, to główny cel, jaki przyświecał powołanemu oficjalnie  listopadzie 2010 r Podlaskiemu Komitetowi Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego.

Naszym obowiązkiem jest uczczenie tej postaci, poprzez budowę pomnika na Placu Niepodległości u stóp świątyni św. Rocha, będącej wotum Białostoczan za odzyskanie przez naszą ojczyznę wolności w 1918 r.

Plac ten, po modernizacji, wraz z pięknym pomnikiem stałby się wizytówką naszego miasta, od zawsze silnie związanego z polską tradycją patriotyczną. Warto zapoznawać się z dorobkiem Romana Dmowskiego, z argumentacją, jaka merytorycznie przemawia ,,za'' godnym uczczeniem tego wielkiego Polaka, którego patriotyzm, dorobek i pracę, mamy obowiązek przedstawić następnym pokoleniom, jako odpowiedni wzór na przyszłość.

Pomnik stanowi nie tylko symbol, ale przede wszystkim drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać jako społeczeństwo. W tym wypadku, jest to wskazanie na drogę organizacji świadomego narodu, zaangażowanego w życie publiczne własnego państwa, wyrosłego na bazie zdrowego, nowoczesnego patriotyzmu. Będzie stanowił on wskazówkę dla kolejnych pokoleń wzrastających w naszym mieście, iż Polska to nasz wspólny, ciężko wywalczony dom, o który należy się troszczyć. Dom oparty na chrześcijańskim fundamencie o ponad tysiącletniej tradycji.

Pomnik to powód do wywołania zastanowienia, spowodowania samodzielnego myślenia, kreowanie własnego oglądu rzeczywistości poprzez sięganie do klasyki, do opierania się na Autorytetach.

Dziś, po latach  mamy szansę w należyty sposób upamiętnić postać wielkiego Polaka, jednego z architektów niepodległej Polski.

Stajemy przed ogromną szansą stworzenia historycznego dzieła!

Dmowski, architekt naszej niepodległości, symbolicznie będzie mógł wskazywać drogę dla niezależnej polskiej Idei; będzie wychowywał przywołując Wielkość naszej Ojczyzny.

Dariusz Wasilewski

 

 

Wsparcie należy wpłacać na konto z dopiskiem - "darowizna Dmowski".
Zbiórka jest realizowana poprzez wpłaty na konto:


mBank S. A.

74 1140 2004 0000 3102 7627 1666

Fundacja Obowiązek Polski
ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok