Poniżej znajdują się skany uchwał. Jedna, z roku 1995, w sprawie nadanie nazwy placu u zbiegu ulic Lipowej, Dąbrowskiego i Al. Piłsudzkiego na "Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego". Druga uchwała jest z roku 2015 i dotyczy poprarcia przez Radę Miejską inicjatywy budowy pomnika Romana Dmowskiego na ww. Placu.

asdasd1asd3