Zapraszamy wszystkich – ze świata kultury, nauki, historii, biznesu, …, którzy chcą promować ideę godnego upamiętnienia osoby Romana Dmowskiego – Wielkiego Polaka, wskrzesiciela niepodległej Polski, postaci, która odegrała niebagatelną rolę w dziejach naszego narodu.

Słynne kredo Dmowskiego: "Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie… Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest zniszczeniem samej istoty narodu’’ stało się istotnym bodźcem do odrodzenia religijnego w dwudziestoleciu międzywojennym. Młodzież odrodzonej Polski, składając Śluby Jasnogórskie czynem potwierdziła swoją wierność Bogu i Polsce. Jednocześnie nowoczesne podejście do patriotyzmu i zbudowanie niezależnej polskiej myśli, pomogło pokoleniom Rzeczypospolitej stawić czoło dwóm totalitaryzmom, zgodnie z Dmowskiego przykazaniem, "Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie’’.

Oddajmy sprawiedliwość historii, wznieśmy pomnik Dmowskiego jako widzialny symbol naszego przywiązania do Polski!

Dariusz Wasilewski
Przewodniczący Stowarzyszenia Pomnik Romana Dmowskiego w Białymstoku

 

 

Białystok 09.07.2019 r

.

Stowarzyszenie Pomnik Romana Dmowskiego w Białymstoku - Nowe otwarcie

W dniu 100-lecia Traktatu Wersalskiego, po licznych konsultacjach, w tym z JE ks. bp Stanisławem Stefankiem głównym mentorem działań, który pobłogosławił dalsze starania zmierzające do godnego uhonorowania głównego ojca odzyskania niepodległości R. Dmowskiego, postanowiliśmy o powołaniu stowarzyszenia Pomnik Romana Dmowskiego w Białymstoku.

Przejmujemy dorobek Komitetu, jednocześnie przypominamy, że Podlaski Komitet Upamiętnienia R. Dmowskiego powstał by przywrócić pamięć i podkreślić wyjątkową rolę jaką Dmowski spełniał w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę. Komitet ukazywał Jego nowatorstwo, działania na rzecz obudzenia i ukształtowania nowoczesnego Narodu, wyznaczenia drogi do powstania Wielkiej Polski jako państwa świadomych Polaków, którzy mają prawa ale i obowiązki.
Formuła Komitetu, jako nieformalnego ciała społecznego, które zadaniowo działało by powstał pomnik, wyczerpała się. Nie udało się doprowadzić do tego by poprzez współfinansowanie przez Radę Miasta z wkładem finansowym Komitetu i poprzez działanie Urzędu Miejskiego powstał pomnik.

Chcemy jednak kontynuować dzieło korzystając z potencjału autorytetów zebranych w Komitecie Honorowy Budowy Pomnika, na czele z JE abp ks. prof. Edwardem Ozorowskim jego Honorowym Przewodniczącym. Widzimy sens by Białystok oddał sprawiedliwość historii i docenił tego któremu tyle zawdzięczamy.
Analizując obecną sytuację w RM i władzach Białegostoku nie możemy liczyć na wsparcie finansowe i wykonawcze. Pomnik może powstać w oparciu o własne siły i zaangażowanie. Sami musimy zebrać odpowiednie środki i jako podmiot prawny przeprowadzić cały proces formalno-prawny.
Dlatego nowym otwarciem i koniecznością Inicjatywy jest powołanie stowarzyszenia, którego podstawowym zadaniem będzie budowa pomnika Dmowskiego w Białymstoku.
Ci wszyscy którzy chcą autentycznie poprzeć, włączyć się w realne działanie zapraszamy do współpracy w ramach Stowarzyszenia Pomnik Romana Dmowskiego w Białymstoku.

Dariusz Wasilewski
inż. Antoni Stolarski
prof. Józef Maroszek
prof. Edwin Koźniewski
arch. Wojciech Lizurej
dr Paweł Warot
dr Iwona Kulesza-Woroniecka
Mariusz  Gromko
Marek Brzozowski
Waldemar Tyszuk
Adam Kiełczewski
Marcin Zabłudowski
Janusz Kołłątaj
Marek Wojciechowski
Krzysztof Druć
Marcin Leoszko
Rafał Kuczmarski