PEŁNA BIBLIOGRAFIA PISM ROMANA DMOWSKIEGO

(na podstawie: Mariusz Kułakowski, „Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień”, t. II, Londyn 1972)

Rok 1890 :

1. L (Nowela o uliczniku warszawskim) Kurier Lwowski 1890
2. L (R. Skrzycki) Powieść ludowa jako czynnik społeczny, Życie (Warszawa) 1890 nr 46

Rok 1891 :
3. a (R. Skrzycki) Nowy język międzynarodowy, Głos 1889 nr 1
4. a (R. Skrzycki) Idea w poniewierce, Gł. 1891 nr 8
5. L (R. Skrzycki) Beletrystyka popularna, Gł. 1891 nr 17
6. L (R. Skrzycki) „Bez dogmatu”, luźne kartki, Gł. 1891 nr 36-39
7. L (R. Skrzycki) Z młodego Parnasu (recezja poezji Fr. Nowickiego i A Niemojewskiego) Gł 1891 nr 44
8. a (Odezwa 3-cio majowa), druk Kraków 1891

Rok 1892 :
9. a (Skr) Cześć dla nauki, Gł. 1892 nr 1
10.  a (R. Skrzycki) Z ekonomii interesów duchowych, Gł. 1892 nr 7,8,9
11.  L (R. Skrzycki) Zdrożne kierunki, Gł. 1892: a) Porcelana w produkcji beletrystycznej nr 17                       b) Bohaterowie znajomi nr 19
12.  a (-) Polskie partie polityczne i sprawa narodowa, Przegląd socjalistyczny (Paryż) 1892 nr 1
13.  n Studia nad wymoczkami. O kilku wymoczkach z rzędu Holotricha spotykanych w nalewkach siana, Pamiętnik Fizjograficzny 1891 t.XI i odb. Kraków 1892, s.19, 1 nlb., 2 tabl.

Rok 1893 :
14.  a (R. Skrzycki) Proteusze. Z rozmyślań Diego Iguenaza, Gł. 1893, nr 2-5
15.  a (R. Skrzycki) Używanie życia, Gł. 1893, nr 11
16.  a (Skr) Familijna prasa, Gł. 1893, nr 24
17.  L (Skr) Z teatru, Gł. 1893, nr 18
18.  L (R. Skrzycki) Rec. Elizy Orzeszkowej, Dwa bieguny, Gł. 1893, nr 44
19.  n (R.D.) Z zagadnień biologicznych. Elementarna budowa ustrojów, Gł. 1893 nr 34, 35, 37
20.  n Rozwój rodowy uzębienia u zwierząt ssących, Wszechświat 1893, nr 13
21.  n (rd) kronika naukowa. Nowa rodzina parzystokopytnych, Wszechświat 1893, nr 13
22.  n (rd) Rec.: H.J. Campbell, Text-book of elementary Biology, Wszechświat 1893, nr 11
23.     (-) Nasz Patriotyzm. Podstawy programu współczesnej polityki narodowej, Warszawa w kwietniu 1893. Druk Berlin, s. 28
24.     (-) Gimnazja rosyjskie w Polsce, Szkic porównawczy, Paryż 1893, s.51
25.     (-) La vie des etudiants aux universites polonaises (Paryż 1893)

Rok 1894 :
26.  A (R. Skrzycki) Listy do przyjaciela, Gł. 1894:
I.      Personalia. Nieco o ciśnieniu moralnym. Rozprzężone dusze. Jeremiasze “fin de siecle”, nr 9
II.    Potrzeba filozofowania. Malstrom. Indywiduum i współzawodnictwo. Niwelacja moralne nr 10
III.  Tęsknota za średniowiecczyzną. Biadania artysty.  Murzynek z Kongo i jego consortes. Choroby współczesne i przyrodnicze pojmowanie człowieka. Przeciwspołeczne prądy. Zbłąkane umysły, nr 12
27.  L (R. Skrzycki) Wędrówka do ideałów. Bajka wschodnia, Tyg. Słowo Polskie (Lwów) 1894
28.     (-) Po manifestacji 17 kwietnia. (Z cyklu “Z dzisiejszej doby” T. X) Lwów 1894

 

29.     (-) Ugoda czy walka ( Z cyklu “Z dzisiejszej doby”, t.XI) Lwów 1895

 

Rok 1895 :

 

30.  a (-) Stosunki prasowe na kresach wschodnich, Przegląd Wszechpolski 1895, nr 5

 

31.  a (Skr) Jedność narodowa, P.W. 1895, nr 6-8

 

32.  a (R. Skrzycki) Wymowne cyfry, P.W. 1895, nr 10

 

33.  a (R. Skrzycki) Kupujcie książki, P.W. 1895, nr 11

 

34.  a (-) Wzrost Warszawy, P.W. 1895, nr 13

 

35.  a (-) Twórczość społeczna, P.W. 1895, nr 13

 

36.  a (-) Kilka słów o Kurlandii, P.W. 1895, nr 13

 

37.  a (-) Zabór rosyjski w prasie innych dzielnic, P.W. 1895, nr 14

 

38.  a (-) Ruch narodowy w koloniach amerykańskich, P.W. 1895, nr 15

 

39.  a (-) Komisja kolonizacyjna i jej działalność w roku 1894, P.W. 1895, nr 15

 

40.  a (-) Przymierze francusko-rosyjskie i Polacy, P.W. 1895, nr 16

 

41.  a (J.Ż) Dziennikarstwo polskie, P.W. 1895, nr 16,17,19,20

 

42.  a (-) Rosjanie w Polsce, P.W. 1895, nr 17

 

43.  a (-) Rozwój polityczny Galicji, P.W. 1895, nr 18

 

44.  a (-) (Art. bez tytułu zaczynający się od słów: „Kilka dni zaledwie dzieli nas od wielkiej rocznicy dziejowej”), P.W. 1895, nr 19

 

45.  a (-) Kwestia litewska, P.W. 1895, nr 19

 

46.  a (-) Stosunki polityczne na Górnym Śląsku, P.W. 1895, nr 21

 

47.  a (-) Łączność wychodźtwa z ojczyzną, P.W. 1895, nr 21

 

48.  a (-) Ruszczenie i dyplomacja, P.W. 1895, nr 22

 

49.  r (-) Francuz o Rosji (Rec. M.S. Roux, Voyage au pays des Barbares, P.W. 1895, nr 22

 

50.  k (xxx, -ski) Z zaboru rosyjskiego, Warszawa, P.W. 1895 nr 13-16, 18, 20

 

51.  k (I. Żagiewski) Z całej Polski, P.W. 1895, nr 7-11, 13-21

 

52.  A (R. Skrzycki) Ze studiów nad szkołą rosyjską w Polsce, P.W. 1895, nr 14, 15, 17-22 i przedruk: R. Skrzycki (R. Dmowski), Ze studiów…, Nakładem redakcji “TEKI”, Lwów 1900, s.65

 

Rok 1896 :

 

53.  A (R. Skrzycki) Młodzież polska w zaborze rosyjskim, P.W. 1896, nr 1-10 i odb. nakładem P.W., Lwów 1896, s.71

 

54.  A (R.S.) Sprawa krożańska w oświetleniu dokumentów, P.W. 1896, nr 13-16

 

55.  k (xxx, -ski) Z zaboru rosyjskiego, P.W. 1896, nr 1-4, 6-18, 21, 22, 23

 

56.  s (Ro-d, R. Skrzycki) Życie umysłowe, P.W. 1896, nr 1-7, 11

 

57.  k (I. Żagiewski) Z całej Polski, P.W. 1896, nr 1

 

58.  a (Wojciech Grochowski) O gospodarce narodowej, Polak 1896, nr 3

 

59.  A (R. Skrzycki) Listy Warszawiaka z Galicji, P.W. 1896, nr 21, 1897 nr 1-4, 7-9, 12-15

 

Rok 1897 :

 

60.  A (-) Program stronnictwa demokratyczno-narodowego w zaborze rosyjskim (współautor) P.W. 1897, nr 11

 

61.  a (S.) Rosja i Austria, P.W. 1897, nr 20

 

62.  a (S.) Młodzież uniwersytecka w Warszawie, P.W. 1897, nr 21

 

63.  k (xxx) Z zaboru rosyjskiego, P.W. 1897, nr 1-3, 5, 7-8, 10-15, 18-23

 

64.  A (-) Gawędy sąsiedzkie, Polak 1897, nr 2, 3, 5, 7, 11, 12, oraz 1900, nr 10/11, przedruk: Kraków 1900, s. 53, 3 nlb.

 

Rok 1898 :

 

65.  k (xxx) Z zaboru rosyjskiego, P.W. 1898, nr 6

 

66.  A (R. Skrzycki) Wykształcenie polityczne, Kwartalnik naukowo-polityczny i gospodarczy 1898, z.I, i odb. Lwów 1898, s.32

 

67.   A (-) Szkice polityczne z zakresu kwestii polskiej. Ogólny rzut oka na sprawę polską w chwili obecnej, Kwart. Nauk-Polit. I Gosp. 1898, Z.II

 

Rok 1899 :

 

68.  r Nowa powieść społeczna (o “Ziemi obiecanej” Reymonta), P.W. 1899, nr 2

 

69.  a (Ignotus) Listy warszawskie, P.W. 1899, nr 6

 

Rok 1900 :

 

70.  k R. Dmowski (Skrzycki) Z Parany, P.W. 1900, nr 2, 3, 6

 

71.  Wychodźtwo i osadnictwo. Część pierwsza, Lwów 1900, s.109

 

Rok 1901 :

 

72.  A (Narodowiec) W naszym obozie. Listy do przyjaciół politycznych, P.W. 1901, nr 1-12

 

Rok 1902 :

 

73.  a (-) Odrodzenie patriotyzmu, P.W. 1902, nr 1

 

74.  a (-) Polityka zagraniczna, P.W. 1902, nr 1, 2

 

75.  a (-) Istota walki narodowej, P.W. 1902, nr 2

 

76.  A (R. Skrzycki) Myśli nowoczesnego Polaka, P.W. 1902, nr 2, 3, 5, 6-9, 11

 

77.  a (-) Walka polityczna w zaborze rosyjskim, P.W. 1902, nr 3

 

78.  a (-) Nam się nie spieszy, P.W. 1902, nr 4

 

79.  a (-) Nielegalność, P.W. 1902, nr 4

 

80.  a (-) Ojczyzna i doktryna, P.W. 1902, nr 5

 

81.  r (R.S.) Rec.: Jerzy Moszyński, Po czterdziestu latach. Szkic polskiej polityki w chwili obecnej, P.W. 1902, nr 5

 

82.  a (-) Demokracja galicyjska, P. W. 1902, nr 6

 

83.  a (-) Agitacja na rzecz Rosji, P.W. 1902, nr 7

 

84.  a (K. Broński) Profesorowie i studenci. Z powodu zajść ostatnich na politechnice lwowskiej, P.W. 1902, nr 7

 

85.  a (-) Jawna i tajna polityka, P.W. 1902, nr 8

 

86.  a (-) Program “wszechpolski”, P.W. 1902, nr 9

 

87.  a (-) Polityka narodowo-demokratyczna w zaborze pruskim, P.W. 1902, nr 10

 

88.  a (-) Półpolacy, P.W. 1902, nr 11

 

89.  a (-) „Liberum abdico”, P.W. 1902, nr 12

 

90.  a Warszawa (IV-ty z serii artykułów o Warszawie), P.W. 1902, nr 12

 

91.  a (-) Uwagi, P.W. 1902, nr 12

 

92.  k (Ignotus) Listy warszawskie, P.W. 1902, nr 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11

 

Rok 1903 :

 

93.  a (-) Zamknięcie rachunków (Rok 1902), P.W. 1903, nr 1

 

94.  a (K. Broński) Młodzież w ruchu demokratyczna-narodowym, P.W. 1903, nr 1

 

95.  a (-) Wobec kryzysu rosyjskiego, P.W. 1903, nr 2

 

96.  a (-) Na progu nowej ery, P.W. 1903, nr 3

 

97.  a (-) Kwestia robotnicza w programie demokratyczno - narodowym, P.W. 1903, nr 4

 

98.  a (-) Polityka narodowa w stosunku do religii i kościoła, P.W. 1903, nr 5

 

99.  a (-) Walka o prawo i organizacja narodowa, P.W. 1903, nr 6

 

100. a (-) Nasze stanowisko wobec Niemiec i Rosji, P.W. 1903, nr 7

 

101. r (D.) Rec. La Pologne contemporaine, Paryż 1903, P.W. 1903, nr 7

 

102. a (-) Skarb narodowy, P.W. 1903, nr 8

 

103. Praca polska w Paranie, P.W. 1903, nr 8

 

104. s (S.) Zjazd Rady Muzeum Narodowego, P.W. 1903, nr 8

 

105. a (-) Zadania polityki galicyjskiej, P.W. 1903, nr 9, przedruk: Słowo Polskie 1903, nr 475, 477, 479

 

106. A (-) Program stronnictwa demokratyczno - narodowego w zaborze rosyjskim, P.W. 1903, nr 10

 

107. b (Sk.) Historia szlachetnego socjalisty. Przyczynek do psychologii politycznej społeczeństwa polskiego, P.W. 1903, nr 10

 

108. a (-) W otwarte karty, P.W. 1903, nr 11

 

109. a (R. Skrzycki) Szowinizm, P.W. 1903, nr 11. Przedruk: Sł. P. 1903, 567, 569

 

110. a (-) Skarb narodowy i Liga, P.W. 1903, nr 12

 

111. r (S) Rec.: Scriptor, Nasze stronnictwa skrajne, Kraków 1903, P.W. 1903, nr 6

 

112. r (Hostis, Ignotus, H-s) Listy warszawskie, P.W. 1903, nr 1, 3, 4, 6-9, 11, 12

 

113. A (Wojciech Grochowski)  Co to są socjaliści i czego chcą? Polak 1903, nr 3-6, 9 10

 

114. A Prod domo sua. Odpowiedź staremu demokracie (T. Romanowiczowi), Sł. P. 1903, nr 405, 407, 409, 411, 413, 415

 

115. A (Diego) Na niwach i ugorach, Sł. P. 1903, nr 497, 509, 521, 535, 545, 557, 569, 580, 592 - 1904, nr 3, 16, 26, 38, 50, 61, 74, 87, 100, 112

 

115.A (Okolicznościowe refleksje bez tytułu w świątecznym numerze Słowa Polskiego zaczynające się od słów: „Jeżeli gniew bywa często złym doradcą…” 19 wierszy), Słowo Polskie 1903, nr 600.

 

Rok 1904 :

 

116. a (-) Państwa rozbiorcze jako teren polityki polskiej, P.W. 1904, nr 1

 

117. a (I. Żawski) Etyka i polityka, P.W. 1904, nr 1

 

118. a (K. Broński) W sprawie zjazdu historyków i filologów słowiańskich w Petersburgu, P.W. 1904 nr 1

 

119. a (-) Wobec wojny, P.W. 1904, nr 2

 

120. a (-) Nowe zadania, P.W. 1904, nr 3

 

121. a Nowy okres w dziejach Rosji, P.W. 1904, nr 3,, 4, przedruk: Sł. P. 1904, nr 108, 110, 112, 115

 

122. a (-) Organizacja opinii, P.W. 1904, nr 4

 

123. a (-) Polacy i Ameryka, P.W. 1904, nr 5

 

124. a (-) Wobec kryzysu rosyjskiego, P.W. 1904, nr 6

 

125. a (-) Anachronizm polityczny, P.W. 1904, nr 7

 

126. a (-) Doktryna a realizm w polityce, P.W. 1904, nr 8

 

127. a (-) Dwojakie niebezpieczeństwo, P.W. 1904, nr 8

 

128. a (-) Polityka czy zaprzaństwo, P.W. 1904, nr 9 

 

129. A Ex oriente lux. Niektóre nauki z obecnej wojny, P.W. 1904, nr 9, 10, 12; przedruk: Sł. P. 1904, nr 569, 571, 573, 575

 

130. a (-) Mobilizacja, P.W. 1904, nr 10

 

131. a (-) Liga Narodowa i walka o konstytucję w Rosji, P.W. 1904, nr 11

 

132. a (-) Naprawa samowładztwa, P.W. 1904, nr 12

 

133. a (Ignotus) Listy warszawskie, P.W. 1904, nr 1, 2

 

134. a (K. Opaliński) Stronnictwa w Królestwie wobec zadań chwili bieżącej. Głos z Warszawy, P.W. 1904, nr 11

 

135. a (K. Opaliński) Czego nam potrzeba. Głos z Warszawy, P.W. 1904, nr 12

 

136. k Wychodźcy galicyjscy w Kanadzie, Sł. P. 1904, nr 219, 221, 226, 230

 

137. k Wśród jeńców w Japonii, Sł. P. 1904, nr 416, 418, 422, 425, 435, 437, 449

 

138. Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1904, S.XVI, 217, 1nlb.

 

139. Myśli nowoczesnego Polaka, wyd. II, Lwów 1904, s.XXIV, 217, 1nlb

 

Rok 1905 :

 

140. a (-) Nasze cele i drogi, P.W. 1905, nr 1

 

141. a (S) Postulaty i działania, P.W. 1905, nr 1

 

142. A Obecny stan Rosji w perspektywie historycznej, P.W. 1905, nr 1, 2, 3/4, 5/6

 

143. a (-) Polityczna konieczność, P.W. 1905, nr 2

 

144. a (R.D.) Ruch strajkowy w Królestwie i jego przyczyny, P.W. 1905, nr 2

 

145. A Szkoła i społeczność. Z powodu tzw. strajku szkolnego w Królestwie, P.W. 1905, nr 3/4; i odb. Kraków 1905, s. 51, 1 nlb.

 

146. a (-) Chwila obecna w naszej polityce, P.W. 1905, nr 5/6 przedruk: Sł. P. 1905, nr 354, 356, 358, 360

 

147. A (-) Nasze dziesięciolecie, P.W. 1905, nr 7; przedruk: Dziesięciolecie P.W., Kraków 1905

 

148. A Podstawy polityki polskiej, P.W. 1905, nr 7; przedruk: Dziesięciolecie P.W.

 

149. A. (-) Stronnictwo demokratyczno - narodowe, jego zasady i działalność, P.W. 1905, nr 7; przedruk: Dziesięciolecie P.W.

 

150. a (-) Notatka (o założeniu P.W.), P.W. 1905, nr 7

 

151. a (xxx) Rosyjska Izba ogólnopaństwowa, a zadania polityki polskiej, P.W. 1905, nr 8-10

 

152. A Koniec legendy, P.W. 1905 nr 8-10 i odb.: Koniec legendy. Uwagi o stanowisku „Stańczyków” i „ugodowców” wobec zadań dzisiejszej polityki narodowej, Lwów 1905, s. 32; poza tym przedruk Słowo Polskie 1905, nr 448 i n.

 

153. a (-) Stanowisko stronnictwa demokratyczno-narodowego w chwili obecnej, P.W. 1905, nr 11-12

 

154. A (-) Czego się naród nauczył? Odpowiedź Czasowi, Sł. P. 1905, nr 170-172, 174 i odb. Lwów 1905, s. 20

 

155. a (D-ski) Nauka języka polskiego w szkołach, Goniec (W-wa), 1905, nr 198, 210

 

156. Dziesięciolecie Przeglądu Wszechpolskiego. Artykuły i rozprawy z zakresu polityki i pokrewnych dziedzin Z. Balickiego, R. Dmowskiego, J.L. Popławskiego, W. Tokarza, G. Topora, Z. Wasilewskiego i innych pod redakcją R. Dmowskiego. Kraków 1905, s.VI, 248

 

Rok 1906 :

 

157. a (Narodowiec) O Macierzy szkolnej, o sekciarzach demokratyczno - narodowych i o bezpartyjności, Dzwon Polski 1906, nr 186

 

158. a Walka z anarchią i Demokracja Narodowa, Dz. P. 1906, nr 218

 

159. a Wobec anarchii, Dz. P. 1906, nr 230, 232, 233

 

160. a Źródło anarchii i widoki jej zwalczania, Dz. P. 1906, nr 248

 

161. A Polityka narodowa i narodowy obóz w Polsce, Dz. P. 1906, nr 297, 299, 301

 

162. a Wyjaśnienie (do nr 297, 299, 301), Dz. P. 1906, nr 307

 

163. A (-) Demokracja Narodowa i jej zasady, Naród 1906, nr 55-61

 

164. a Przedmowa do książki: Aleks. Czechowski, Historia wojny rosyjsko-japońskiej z przedmową, Warszawa 1906

 

Rok 1907 :

 

165. s Dwie rozmowy (z Wittem i gen. Kodama) Gazeta Polska 1907, nr 30, 31, 35, 38, 42

 

166. A (-) Przełom konstytucyjny i sprawa polska, G.P. 1907, nr 169-172

 

167. A Zadania polityczne naszego przedstawicielstwa, Gazeta Codzienna 1907, nr 81-85

 

168. Demokracja narodowa a kościół, G.C. 1907, nr 95-97

 

169. Myśli nowoczesnego Polaka, wyd. III, Lwów 1907, s. 279, 4 nlb.

 

Rok 1908 :

 

170. A (Stary narodowiec) Refleksje z doby przełomu, Przegląd Narodowy 1908, T.I, nr 1, 3

 

171. a (R.D.) Upadek nauki, P.N. 1908, T. II

 

172. a (Narodowy demokrata) Niesumienny atak, P.N. 1908, T. II

 

173. A (-) Polityka polska w III Dumie, Głos Warszawski 1908, nr 111, 112, 114

 

174. A (-) Polemiki słowiańskie, Gł. W. 1908, nr 161-165

 

175. a (-) Sprawa „Gońca”, Gł. W. 1908, nr 168

 

176. A (-) Zamiast programu, Gł. W. 1908, 171-173

 

177. A (-) Krytyki i wskazania, Gł. W. 1908, 182-184

 

178. a Polityka zagraniczna w Dumie, Gł. W. 1908, nr 271

 

179. Niemcy, Rosja i kwestia polska, Lwów 1908, s. XIII, 1 nlb., 271

 

Rok 1909 :

 

180. a Stanowisko Koła Polskiego, P.N. 1909, T. III, nr 1

 

181. a Październikowcy, P.N. 1909 T. III, nr 6

 

182. a Współdziałanie polityczne w stosunkach polsko - rosyjskich, P.N. 1909, nr 7

 

183. A (-) Sprawa słowiańska w Rosji, Gł. W. 1909, nr 2, 3, 4

 

184. a (-) Przedwczesna radość, Gł. W. 1909, nr 24

 

185. a (-) Przełom, Gł. W. 1909, nr 35

 

186. k Listy z Zachodu, Gł. W. 1909,  nr 109, 112, 117, 124, 130

 

187. A (-) Po naradach słowiańskich, Gł. W. 1909, nr 149, 151

 

188. A Anachronizmy, Gł. W. 1909, nr 165-167

 

189. A (-) Kwestia szkolna, Gł. W. 1909, nr 257-261

 

190. a (-) Ad maiorem Germaniae gloriam, Gł. W. 1909, nr 290

 

191. a (-) Druga narodowość panująca, Gł. W. 1909, nr 291

 

192. a (-) Zasadnicze różnice, Gł. W. 1909, nr 303

 

193. a (-) Kwestia żydowska, Gł. W. 1909, nr 310

 

194. A Asymilacja, Gł. W. 1909, nr 314-319

 

195. a (-) Logika kwestii żydowskiej, Gł. W. 1909, nr 332, 333

 

196. A (-) Kwestia żydowska w prasie, Gł. W. 1909, 326-328

 

197. a (-) Klasyfikacja Żydów, Gł. W. 1909, nr 346

 

198. a (-) Inteligencja żydowska a naród:      

 

a)    Narodowe i kosmopolityczne pierwiastki życia, Gł. W. 1909, nr 353 

 

b)    W dziedzinie religii, Gazeta Warszawska 1910, nr 28, 29

 

199. Separatyzm Żydów i jego źródła. Kwestia żydowska I. Warszawa 1909, s. 29

 

200. La question polonaise. Traduction du polonais par V. Preface de Anatole Leroy - Beaulieu. Paris 1909, s. XXIV, 336 (tłum. Niemcy, Rosja i kwestia polska)

 

201. Germanija, Rossija i polskij wopros. Perowod z polskogo, Petersburg, Moskwa, warszawa, Wilno 1909, s. XXI, 2 nlb., 292 (tłum. Niemcy, Rosja i kwestia polska)

 

Rok 1910:

 

202. a Wykształcenie praktyczne w szkole średniej, P.N. 1910, T. V, nr 1

 

203. a Wykształcenie polityczne w szkole średniej, G.W. 1910, nr 42

 

204. a (D.) Dwie polityki, P.N. 1910, T. V, nr 6

 

205. a (S.) Dyskusja o udziale Żydów w samorządzie. Równouprawnienie, a granica osiedlenia, P.N. 1910, T. VI, nr 11

 

206. a Zagadnienie sprawy żydowskiej, P.N. 1910, T.VI, nr 12

 

207. a Dla siebie i dla szkoły, G.W. 1910, nr 6

 

208. a Próby neoslawizmu, G.W. 1910, nr 54, 55

 

209. a Polityka polska, kadeci i sprawa żydowska, G.W. 1910, nr 325-327

 

210. b Popławski jako pisarz polityczny, G.W. 1910, nr 351

 

Rok 1911 :

 

211. n Przed osiemdziesięciu laty, G.W. 1911, nr 274, 272, 279, 280, 292, 293, 294, 317, 318, 323

 

Rok 1912 :

 

212. A W sprawie wyborów warszawskich, G. W. 1912, nr 51-54

 

213. a Pogadanka wigilijna, G.W., nr 177

 

214. a (Stary narodowy demokrata) Realizm polityczny, P.N. 1912, T. IX, nr 1

 

215. a (Narodowiec) Polityka nowoczesna, a nasze zacofanie, P.N. 1912, T. IX, nr 6

 

216. a (Wszechpolak) Chwila obecna w świetle dziejowym, P.N. 1912, T.X, nr 9

 

Rok 1913 :

 

217. b Niepospolity człowiek (o T. Waligórskim), G.W. 1913, nr 225

 

218. a (ski) „Polacy” za granicą, G.W. 1913, nr 255

 

219. a Dzieło i człowiek (o Gazecie Porannej, 2 gr.) G.W. 1913, nr 261

 

220. a Wywiady w kwestii żydowskiej, G. W. 1913, nr 262

 

221. a O godności narodowej, G.W. 1913, nr 349

 

222.  Puolan Kysmys. (Fiński przekład książki Niemcy, Rosja i kwestia polska), Helsinki 193, s. 268

 

Rok 1914 :

 

223. Niemcy, Rosja i kwestia polska, wyd. II Lwów 1914, s. XII, nlb. 271

 

224. Upadek myśli konserwatywnej w Polsce, Warszawa 1914, s. XII, 4 nlb., 200 (przedruk z Gazety Warszawskiej, 1913, nr 317-354)

 

225. a Ewolucja polityczna Polski, P.N. 1914, T. XI

 

226. a The political evolution of Poland, The Russian Review 1914, Liverpool

 

227. a Uwodziciele zachowawców, G. W. 1914, nr 78

 

228. l Powieść historyczna Reymonta, G.W. 1914, nr 106

 

229. l Jeszcze o historycznej powieści Reymonta, G.W. 1914, nr 134

 

230. a Konserwatyzm, demokratyzm, a chwila obecna, Sł. P. 1914, nr 584

 

231. (-) Tekst protestu S.N.D. i Stron. Polityki Realnej z 28. VIII. 1914 w odpowiedzi na manifest N.K.N. z 16 VIII. 1914, zob. Kazimierz Kumaniecki, Odbudowa Państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912-1924, Warszawa, Kraków 1924, s.28-29

 

Rok 1915 :

 

232. a Polska w wojnie. Sprawa Polska (Piotrogród) 1915, nr 1

 

233. a Zagadnienie przyszłości Polski, S.P. 1915, nr 2

 

234. a Przyszły ustrój Polski, S.P. 1915, nr 3

 

235. a Znaczenie europejskie sprawy polskiej, S.P. 1915, nr 4

 

236. a Zakończenie prac komisji polsko rosyjskiej, S.P. 1915, nr 4

 

237. a Niepodległościowcy, S.P. 1915, nr 5

 

237.A(Wypowiedź na teamt roli pracy w życiu narodu oraz wychowania narodowego - bez tytułu - 68 wierszy - uczestnictwo w ankiecie). Na wpisy szkolne. Jednodniówka Tow. Literatów i Dziennikarzy polskich, Warszawa 1915, s. 52

 

Rok 1916 :

 

238. a Obskurantyzm myśli społecznej, S.P. 1916, nr 1

 

239. (-) Tekst deklaracji grupy polityków polskich, w odpowiedzi na akt z 5.XI.1916 Niemiec i Austro-Węgier, w Lozannie 11. XI. 1916, zob. Kumaniecki o.c. s. 63-4

 

Rok 1917 :

 

240. A (R.J.) Naród i państwo, S.P. 1917: 

 

I: Cywilizacja, byt społeczny i polityka, nr 3, 4

 

II: Naród i polityka współczesna, nr 7, 8

 

III: Istota i geneza narodu, nr 17, 19, 20, 21

 

IV: Podstawy bytu narodów europejskich, nr 34, 35

 

V: Społeczeństwo azjatyckie

 

VI: Jednostka i naród, nr 47

 

VII: Duch narodowy i czynniki rozkładające, nr 48-50

 

241. (-) Poland old and new, druk w wyd. Russian Realities and Problems by Paul Miliukow, Peter Struve, A. Lapp-Danilewski, Roman Dmowski and Herald Williams, Campbridge 1916, s. 83-122 (wydanie nieautoryzowane).

 

242. Tekst memoriału wręczony amb. Izwolskiemu w Paryżu w marcu 1916 r. Druk: Sprawa Polska 1917, nr 18, 19 oraz Akty i Dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na Konferencji pokojowej w Paryżu 1918-1919, zebrane i wydane przez Sekretariat Generalny polskiej delegacji. Cz.I Program terytorialny delegacji, s.134, 1 nlb., mapa, Paryż 1920

 

243. „Pro memoria” w sprawie polskiej wręczone min. Balfourowi w marcu 1917 w Londynie. Druk: Akty i Dokumenty, cz. I

 

Rok 1918 :

 

244. Podział Polski. Stanowisko Niemiec do Polski (przedruk z Matin), Tygodnik Polski (Londyn) 1918, nr 6

 

Rok 1919 :

 

245. a Wewnętrzna polityka narodowa, P.N. 1919, s. 137 i 259

 

Rok 1921 :

 

246. (-) Losy polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, G.W. 1921, nr 148-151 i odb. Warszawa 1921, s.29

 

Rok 1922 :

 

247. (-) Od redakcji (Słowo wstępne do wznowionego Przeglądu Wszechpolskiego), P.W. 1922, nr 1

 

248. Jan Popławski, jego stanowisko w dziejach rozwoju myśli polskiej, P.W. 1922, nr 1

 

249. Zagadnienie główne, P.W., nr 2

 

250. Schyłek imperializmu, P.W. 1922

 

Rok 1923 :

 

251. a Popławski i młodzież jego czasów, Akademik 1923, nr 8, 9

 

251.Aa (Artykuł wstępny bez tytułu), Myśl narodowa, nr 43

 

252. a Myśli o rządzie i społeczeństwie, K.P. 1923, nr 243

 

Rok 1924 :

 

253. a Nowe czasy i nowe zagadnienia, P.W. 1924, nr 1

 

254. a (-) (Artykuł bez tytułu w związku z jubileuszem Gazety Warszawskiej), G.W. 1924, nr jubileuszowy

 

Rok 1925 :

 

255. a Na nowych podstawach (ex re wyboru Hindenburga na prezydenta Rzeszy Niemieckiej), G.W. 1925, nr 115

 

256. a W obronie twórców klęsk, G.W. 1925, nr 179

 

257. a Kryzys azjatycki, G.W. 1925, nr 189

 

258. A Niektóre zagadnienia polityki angielskiej, K.P. 1925, nr 203, 206, 214, 221, 224, 227, 229

 

259. Anglia powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. Warszawa 1925, s. 107, 7 nlb. (Przedruk uzupełniony artykułów z poz. 258)

 

260. A Społeczeństwo Poznańskiego i Pomorza w odbudowanej Polsce, G.W. 1925, nr 314, 315, 317-321

 

261. b Wł. St. Reymont, lauerat Nobla, K.P. 1925, nr 343

 

262. A Sny i rzeczywistość, G.W. 1925, nr 353-356

 

263. Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memoriału „Zagadnienia środkowo i wschodnio-europejskie” i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919, Warszawa 1925, s.XVI, 631, 1 nlb. (Oprawiony i uzupełniony przedruk cyklu artykułów, które w r. 1924 ukazały sie równocześnie w Gazecie Warszawskie, Kurierze Poznańskim, Słowie Polskim, Słowie Pomorskim i Głosie Lubelskim). 

 

Rok 1926 :

 

264. Kwestia robotnicza wczoraj i dziś, Warszawa 1926, s.36 Przedruk cyklu artykułów z Gazety Warszawskiej 1926, nr 14-17, 19, 20

 

265. a (-) Piasek w maszynie (o Piłsudskim), G.W. 1926, nr 43

 

266. a Potrzeba porządku etycznego, G.W. 1926, nr 56

 

267. a Trzeba myśleć o Polsce, G.W. 1926, nr 149

 

268. a Potrzeba nowego doboru, G.W. 1926, nr 157

 

269. A Faszyzm, G.W. 1926, nr 167, 170, 173, 174, 176, 177

 

270. A Nacjonalizm i faszyzm, G.W. 1926, nr 199-202, 205, 206

 

271. A Organizacja narodu, G.W. 1926, nr 229, 231, 233

 

272. a O napaści na posła Zdziechowskiego, G.W. 1926, nr 281

 

273. a Wschód i Zachód w Polsce, G.W. 1926, nr 314-317

 

274. a Rozproszkowanie narodu, G.W. 1926 nr 321

 

275. Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memoriału „Zagadnienia środkowo i wschodnio-europejskie” i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919, wyd. II, Warszawa 1926, s. XV, 533, 4 nlb.

 

Rok 1927 :

 

276. a Religia i polityka, G.W. 1927, nr 254, 255

 

277. b Dobra krew (wspomnienie o śp. Władysławie Grabskim z Kurcewa), G.W. 1927, nr 300, 301

 

278. b Przed czterdziestu laty (wspomnienie z okazji jubileuszu Józefa Hłaski), G.W. 1927, nr 343

 

279. Zagadnienie rządu (Obóz wielkiej Polski, Wskazania programowe, Zeszyt I), Warszawa 1927, s.VI, 29 i 3 nlb.

 

280. Kościół, naród i państwo (Obóz wielkiej Polski, Wskazania programowe, Zeszyt V), Warszawa 1927, s. 30, 2 nlb

 

Rok 1928 :

 

281. A Obóz narodowy w chwili obecnej, G.W. 1928, nr 26-29

 

282. a Jaki będzie skutek wyborów, G.W. 1928, nr 70

 

283. A Nowy sejm i polityka wewnętrzna, G.W. 1928, nr 120-123, 125, 127, 129-132

 

284. A Na granicy dwóch wieków, G.W. 1928, nr 241-245, 247-249, 250-252, 254, 255, 258, 267-269, 271-276, 278, 287-290, 292, 378, 381, 382

 

285. b Najwierniejszy sługa ojczyzny. Wspomnienie o śp. Antonim Troczewskim, G.W. 1928, nr 194

 

Rok 1929 :

 

286. A Świt lepszego jutra, G.W. 1929, nr 352-355, odb. Warszawa 1930, s.32

 

287. a (-) Krótki artykuł zaczynający się od słów: “To nie tylko święto naszej religii…”), G.W. 1929, nr 372

 

Rok 1930 :

 

288. A Sprawy rosyjskie, G.W. 1930, nr 102-105

 

289. L (Kazimierz Wybranowski i Jerzy Zawada), Dziedzictwo, G.W. 1930, nr 136-330

 

290. A Kwestia ukraińska, G.W. 1930, nr 232, 233, 236-240

 

291. A Kwestia żydowska, G.W. 1930, nr 277, 278, 280, 281, 283-285

 

292. A Niemcy a Polska, G.W. 1930, nr 357-360, 362, 364, 366, 367, 369

 

293. A Niebezpieczeństwo gospodarcze, G.W. 1930, nr 329-332, 334, 335

 

Rok 1931 :

 

294. (Kazimierz Wybranowski), W połowie drogi, Warszawa 1931, s.308 - przedruk z Gazety Warszawskiej 1929, nr 116-250

 

295. (Kazimierz Wybranowski), Dziedzictwo, Warszawa 1931, s. 381, 8 nlb., przedruk z Gazety Warszawskiej 1930, nr 136-330

 

296. b Nad grobem Jarońskiego, G.W. 1931, nr 280, 281

 

297. r Na cześć autora „Polski na przełomie”, G.W. 1931, nr 303

 

298. r Z powodu jednej powieści, G.W. 1931, nr 329

 

299. Młodzież a Ojczyzna, Warszawa 1931, s.8

 

300. Świat powojenny i Polska, Warszawa 1931, s. 384 - przedruk szeregu cyklów z Gazety Warszawskiej 1930

 

301. Świat powojenny i Polska, Wyd. II, Warszawa 1931, s. XIII, 371, 4 nlb.

 

302. Świat powojenny i Polska, Wyd. III, Warszawa 1931, s. XV, 373, 4 nlb.

 

303. a Le Dilemme Polono-Allemand, La Revue Universelle z 1. VI. 1931

 

Rok 1932 :

 

304. b Wspomnienie o Michale Bojanowskim, G.W. 1932, nr 28

 

305. a Z przedmowy do nowego wydania „Myśli nowoczesnego Polaka”, G.W. 1932, nr 393

 

306. A Amerykanizm, G.W. 1932, nr 39, 41-45

 

307. A Istota obecnego kryzysu, G.W. 1932, nr 90, 92, 93, 95, 98, 100

 

308. A Pierwiastki polityki japońskiej, G.W. 1932, nr 179-183, 185-8

 

309. A Hitleryzm jako ruch narodowy, G.W. 1932, nr 202-203, 205, 207, 210-212

 

310. A Myślmy o jutrze, G.W. 1932, nr 327-331

 

311. A Polityka międzynarodowa w dobie obecnej, G.W. 1932, nr 341, 343-347, 349-354

 

Rok 1933 :

 

312. A Oblicze dwudziestego wieku, G.W. 1933, nr 90-92, 94, 96, 97, 98

 

313. A Żydzi w dwudziestym wieku, G.W. 1933

 

314. A Przewrót światowy i ewolucja polityczna Polski, G.W. 1933, nr 274, 275, 277-280, 284-293, 295

 

315. a Na preriach kanadyjskich, G.W. 1933, nr 376

 

316. a Azja, G.W. 1933, nr 398

 

317. a (Ignotus) Imponderabilia, M.N. 1933, nr 15

 

318. a (Ignotus) Ludzie potrzebni, M.N. 1933, nr 54

 

319. Myśli nowoczesnego Polaka, wyd. IV, dopełnione, Warszawa 1933, s. XLIII, 1 nlb, 296

 

Rok 1934 :

 

320. a (-) Konstytucja, sejm a życie, G.W. 1934, nr 34

 

321. a Przebudowa społeczeństwa i położenie inteligencji, G.W. 1934, nr 76, 77

 

322. a Rzeczy radosne, G.W. 1934, nr 95

 

323. A Stanowiska narodowe w sprawie inteligencji, G.W. 1934, nr 121-123, 125, 127-9

 

324. a Dramat niemiecki, G.W. 1934, nr 198

 

325. b Wspomnienie o Józefie Hłasce, G.W. 1934, nr 212

 

326. A Militaryzacja polityki, G.W. 1934, nr 247, 249, 250, 252-254

 

327. a Życzenia przy opłatku, G.W. 1934, nr 386

 

328. A (Ignotus) Do źródeł niepodległości, M.N. 1934 nr 4-6

 

329. Przewrót, Warszawa 1934, s. XII, 494, 2 nlb. - przedruk odcinków z Gazety Warszawskiej z lat 1932 i 1933

 

Rok 1935 :

 

330. A Naród europejski, G.W. 1935, nr 54-58

 

331. b (Artykuł bez tytułu z powodu śmierci Piłsudskiego, skonfiskowany) G.W. 1935, nr 137

 

332. b śp. Michał Bobrzyński, Warszawski Dziennik Narodowy (W.D.N.), nr 40

 

333. a Pokój Europy, W.D.N. 1935, nr 131

 

334. (Kazimierz Wybranowski), Dziedzictwo, powieść, wyd. II, Poznań (1935), s. 4 nlb, 400

 

Rok 1936 :

 

335. a Bunt w Tokio, W.D.N. 1936, nr 56

 

336. a Myśli świąteczne, W.D.N. 1936, nr 101

 

337. a (-) Promień słońca, Tygodnik Polityczny, W.D.N. 1936, nr 8

 

338. A (Senior) Początki nowoczesnego obozu narodowego w Polsce, M.N. 1936, nr 47, 48 - przedruk W.D.N. w 1936, nr 313

 

339. Kościół, naród i państwo, wyd. II, Pelplin 1936, s. 33, 1 nlb.

 

Rok 1938 :

 

340. A Początki Europy, M.N. 1938, nr 40, 43-44

 

341. A Duch Europy, Polityka narodowa, nr 1-3, 7

 

Rok 1939 :

 

342. a (Wstęp do książki “Duch Europy”), Naród w walce, 1939, nr 51

 

343. Kościół, naród i państwo, wyd. III, Lwów 1939, s. 61, 3 nlb.

 

A = dłuższe serie artykułów lub rozpraw politycznych, programów etc.

 

a  = artykuły wstępne, polemiki polityczne.

 

b  = biografie lub charakterystyki osób.

 

k  = korespondencje prasowe z wyłączeniem listów.

 

l   = proza i krytyka literacka

 

n  = artykuły naukowe w tym także publicystyka naukowa.

 

r = recenzje i sprawozdania z książek.

 

s = sprawozdania i opisy z podróży.

 

WYDANIE ZBIOROWE PISM ROMANA DMOWSKIEGO 

 

(Częstochowa 1937-1939, Antoni Gmachowski - wyd. dziewięciu tomów, które są wyborem najważniejszych pism Romana Dmowskiego; pierwszy tom nie ukazał się).

 

1.     Pisma t. II, Niemcy, Rosja i kwestia Polska (wyd. III) Częstochowa 1938, s. X, 253

 

2.     Pisma t. III, Dziesięć lat walki (Zbiór prac i artykułów publikowanych do 1905 r.), Częstochowa 1939, s. X, 405

 

3.     Pisma t. IV, Upadek myśli konserwatywnej w Polsce. Z dodatkami 1) O bankructwie metody konserwatywnej w polityce galicyjskiej 2) Koniec legendy - Wykształcenie polityczne (wyd. II), Częstochowa 1938, s.XIV, 268

 

4.     Pisma t. V i VI, Polityka polska i odbudowanie państwa. Cz. I Przed wojną. Wojna do r. 1917, s. XIV, 2 nlb., 386. Cz. II Wojna od r. 1917. Pokój, s. VII, 1 nlb., 400 (wyd. III) Częstochowa 1937

 

5.     Pisma t. VII, Świat powojenny i Polska (wyd. IV), Częstochowa 1937, s. XV, 1 nlb. 336

 

6.     Pisma t. VIII, Przewrót (wyd. II), Częstochowa 1938, s.XI, 1 nlb., 444

 

7.     Pisma t. IX, Polityka narodowa w odbudowanym państwie (Mowy i rozprawy polityczne z lat 1919 - 1934), Częstochowa 1939, s. X, 314

 

8.     Pisma t. X, Od Obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Narodowego (Przemówienia, artykuły i rozprawy z lat 1925 - 1934) Częstochowa 1939, s. VIII, 291

 

IV - TOMOWY WYBÓR PISM ROMANA DMOWSKIEGO

 

(wydane przez Instytut Romana Dmowskiego w Nowym Jorku w 1988 roku)

 

1.    Tom I: Myśli nowoczesnego Polaka; Niemcy, Rosja i kwestia polska

 

2.    Tomy II i III: Polityka polska i odbudowanie państwa

 

3.    Tom IV: Przypisy do „Polityki polskiej i odbudowanie państwa”; Kościół, naród i państwo; Świat powojenny i Polska (wybór)

 

NAJWAŻNIEJSZE PRACE O ROMANIE DMOWSKIM:

 

(WYBÓR)

 

Z PRZED II WOJNY ŚWIATOWEJ :

 

1.    Petrycki, Józef - Roman Dmowski - Warszawa 1920, s. 81

 

2.    Marchlewski, Bolesław - Roman Dmowski - Poznań, Warszawa 1922, s. 31

 

3.    Wasilewski Zygmunt - Roman Dmowski (wraz z bibliografią prac D. w książce “Współcześni”) - Warszawa 1923

 

4.    Sieciechowicz, Stanisław - Roman Dmowski, Życie i czyny - Poznań 1936

 

5.    Halicki, Janusz - Dmowszczyzna - Toruń 1936 s. 44

 

6.    Baranowski, Józef - Roman Dmowski 1864 - 1939 - Poznań 1939 s. 62

 

7.    Berezowski, Zygmunt - Roman Dmowski [w]: Polityka Narodowa - 1939 nr 1

 

8.    Bujak, Franciszek - Roman Dmowski [w]: Wieś i państwo - 1939 nr 2

 

9.    Jabłonowski, Władysław - Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim - Częstochowa 1939, s. 63

 

10.Kiniorski Marian - Z 45 lat wspomnień o Romanie Dmowskim - Warszawa 1939 s. 42

 

11.Załuska, Jan - Roman Dmowski. Jego życie, prace i zasługi dla Ojczyzny - Warszawa 1939 s. 64

 

12.Pamięci Romana Dmowskiego 9.VIII.1864 - 2.I.1939 Warszawa 1939, s. 143 (Wydawnictwo Warszawskiego Dziennika Narodowego)

 

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ :

 

1.    Wolikowska Izabela - Roman Dmowski. Człowiek, Polak, Przyjaciel - Chicago 1961, s. 303

 

2.    Bielecki, Tadeusz - W szkole Dmowskiego - Londyn 1968

 

3.    Giertych, Jędrzej - Rola dziejowa Dmowskiego, T. I Rok  1914 - Londyn 1968

 

4.    Kułakowski, Mariusz (Józef Zieliński) - Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień t. I i II, Londyn 1968/1972

 

5.    Micewski, Andrzej - Roman Dmowski - Warszawa 1971*

 

6.    Wapiński, Roman - Roman Dmowski - Warszawa 1979 s. 102*

 

7.    Jackowski, Stefan - Roman Dmowski i Jego droga do Niepodległości - Londyn 1980

 

8.    Fountain II, Marcus Alvin - Roman Dmowski: Party, Tactics, Ideology 1895 - 1907 - New York 1980

 

9.    Wapiński, Roman - Roman Dmowski - Lublin 1988*

 

10.Miska, Kanty Jan - Roman Dmowski a chwila dzisiejsza - Chicago 1989

 

11.Roman Dmowski 1864 - 1939 w pięćdziesięciolecie śmierci - Londyn 1989

 

12.Giertych, Maciej - Dmowski czy Piłsudski? - Wrocław 1995

 

13.ks. Sawicki, Dariusz - Roman Dmowski a Kościół - Warszawa 1996

 

14.Kawalec, Krzysztof - Roman Dmowski - Warszawa 1996

 

15.Aktualność myśli Romana Dmowskiego u schyłku XX wieku, Sympozjum z okazji 60. rocznicy śmierci - Krzeszowice 2000

 

16.Bułhak, Władysław - Dmowski, Rosja a kwestia polska - Warszawa 2000

 

17.Niklewiczowa, Marja - Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim - Warszawa 2001 s. 337

 

* - Prace te odznaczają się tendencyjną niechęcią do Romana Dmowskiego. Oto kilka cytatów:

 

Andrzej Micewski pisał w swej książce: „(Dmowski był) wyrazicielem klas posiadających. Polityka jego była sprzeczna nie tylko z podstawowymi zasadami sprawiedliwości społecznej, ale /…/ miała charakter antydemokratyczny i popychała pewną część opinii w stronę tendencji totalitarnych, pokrewnych panującemu wówczas w wielu krajach europejskich faszyzmowi.” (str. 7); „(Dmowskiego) tragicznych błędów i bezdroży, do których doszedł pod koniec życia” (str. 10); „był (Dmowski) człowiekiem, który przyczynił się do uwstecznienia myśli politycznej nawet kierunków burżuazyjnych, który w pewnym okresie szedł z caratem przeciw polskiemu ruchowi robotniczemu, który doprowadził do przelewu krwi bratniej /…/ forsował już w niepodległej II Rzeczypospolitej myślenie antydemokratyczne i nastawienie totalitarne” (str. 12-13). Andrzej Micewski pisał także: „Bez zrozumienia /…/ skutków Rewolucji Październikowej i wrzeń rewolucyjnych w Niemczech i na Węgrzech, nie można naturalnie udzielić poważniej odpowiedzi na temat przyczyn odzyskania niepodległości” (str. 8)

 

Roman Wapiński pisał: „Wybór Dmowskiego był nie tylko dlatego zły, że związał on swoje życie z klasą skazaną na przegraną, ale również i dlatego, że tworzona i kolportowana przez niego ideologia prowadziła w praktyce na manowce obskurantyzmu i zoologicznego niemal nacjonalizmu, implikującego naturalność dążeń jednego narodu do zniszczenia drugiego”. (R. Wapiński, Roman Dmowski, Warszawa 1979, wyd. ISKRY, str. 7) W pracy z roku 1989 p. Wapiński pisał, że Dmowskiego punkt widzenia w latach 30-tych były zakłócone „obsesjami”. (R. Wapiński, Roman Dmowski, Lublin 1988, str. 382)

 

Tego typu wypowiedzi (a także wiele innych, np. p.  A. M. Fountain II , sugeruje na 159 stronie swojej książki, że w zależności od rozumienia słowa Faszyzm, Dmowski być może był faszystą - jeśli chodzi o antysemityzm) są charakterystyczne dla osób nie związanych z Ruchem Narodowym. Są one tendencyjne i nieprawdziwe.