Dmowski-glosuj-A3-PODGLAD.jpg

STARTUJE GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2021

POMNIK ROMANA DMOWSKIEGO JAKO JEDEN Z PROJEKTÓW!

Zanim zadamy sobie kilka zasadniczych pytań, spróbujmy najpierw odpowiedzieć dlaczego to Roman Dmowski powinien być uhonorowany pomnikiem w centrum miasta Białystok. Jego życie pełne przeszkód było całkiem inne niż u przeciętnego Polaka, odznaczone poświęceniem sprawie narodowej i oddane sprawie niepodległości ojczyzny aż po swój kres. Niewystarczająco docenione jest dziedzictwo Ojca Niepodległości.

Do niepodległości podążał z myślą, aby zjednoczyć Polaków ze wszystkich trzech zaborów, jego marzeniem był naród spójny i wolny od konfliktów. W Lozannie sierpnia 1917 roku utworzył Komitet Narodowy Polski, który został uznany przez państwa ententy za przedstawiciela odradzającej się z popiołów Rzeczypospolitej.

Obraz Romana Dmowskiego jest pełen służby i działania: pięć miesięcy przetrzymywania w Warszawskiej Cytadeli za działalność patriotyczną, podróż do Japonii w celu zatrzymania szkodliwego dla Polski powstania socjalistów, wygłoszenie 5-godzinnego expose w Wersalu, które nawet poruszyło serca osób nieprzychylnych sprawie polskiej. Pisał w swojej przełomowej książce ,,Myśli Nowoczesnego Polaka”, będącej zarazem głównymi założeniami ideowymi polskiej myśli narodowej: "Jestem Polakiem [...] nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. Jestem Polakiem - to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia (...) Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne". Polska i rozumienie polskości nie byłoby takie samo bez życia bohatera naszej inicjatywy.

Powiedzmy śmiało - pomnik Romana Dmowskiego w Białymstoku to nie tylko patriotyczny obowiązek wobec przyszłych pokoleń, ale również wyraz szacunku dla tej nietuzinkowej postaci za poświęcenie sprawie Polskiej.

Pomnik Romana Dmowskiego został zakwalifikowany jako jeden z projektów w głosowaniu na Budżet Obywatelski 2021 w Białymstoku. Byłby to drugi tego rodzaju monument w naszym kraju.

Każdy mieszkaniec Białegostoku może oddać głos na łącznie cztery projekty z puli projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Pomnik Romana Dmowskiego zajmuje ostatnie miejsce wśród projektów ogólnomiejskich z numerem identyfikacyjnym M35 - zachęcamy serdecznie do głosowania w dniach 1-15 października w formie papierowej (jeden z punktów Budżetu Obywatelskiego) lub formie elektronicznej na stronie Miasta Białystok.

transparent Dmowski wyzwoliciel Polski.jpg